De Freelance Boswachter
Opdrachtgevers en werkervaring

* Natuurradio in Een Goede Zondag, radio 5, Evangelische Omroep (heden).
* Natuurradio op Omroep Flevoland (2011-heden).
* Onderzoek naar huiszwaluwbescherming in Nederland, Vogelbescherming Nederland (2013).
* Natuurradio in Open Huis, radio 5, Evangelische Omroep (2013).
* Projectleiding en uitvoering herstelproject Strubben Kniphorstbosch, Staatsbosbeheer (2009-2011).

* Beheerder beheereenheid Drentse Aa Noord, Staatsbosbeheer (2009-2011)
* Ecologische begeleiding woningbouwrenovatie te Zwolle, bouwbedrijf Salverda (2011)
* Natuurtelevisie Evangelische Omroep (2010)
* Natuurtelevisie Omroep Flevoland (2008)
* Lezingen over huiszwaluwbescherming (2007-heden).

* Ecologische begeleiding woningbouwrenovatie te Biddinghuizen, bouwbedrijf Salverda (2007-2009)
* Opzetten vrijwilligersnetwerk, werving en begeleiding, Natuurmonumenten (1999-2009)
* Natuurtelevisie Omroep Flevoland (2006)
* Natuurtelevisie NCRV (2003)
* Natuurtelevisie Omroep Flevoland (2001)
* Natuurtelevisie Omroep Flevoland (1999)
* Ontwikkelen en uitvoeren kinder- en schoolnatuurexcursies (1997-2005)
- Home - Natuurcolumn - Visie en missie - Natuurconsultant - Opdrachtgevers - De kleine natuur - Natuurradio - Contact

Opleidingen


2004-2007:

Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp deeltijd, studierichting Bos en Natuurbeheer (afgerond met diploma). Afstudeerscriptie: “(Droom) Landgoed langs de Vecht, (Dijk)Zicht in de toekomst” (herinrichtingsplan van een landgoed langs de Overijsselse Vecht).


1996-1997:

HBO Basisjaar voor theologie en algemene vorming aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort (afgerond met diploma).


1992-1996: OC ‘t Vanck, de MBCS, te Velp. Middelbare Bosbouw- en cultuurtechnische School, studierichting Natuur- en milieutechniek, Kaderfunctionaris (afgerond met diploma). Afstudeerscriptie: “Grazers in het Gooi” (begrazingsplan voor de heide in het Gooi).Gevolgde cursussen:

- Cursus Flora- en faunawet

- Cursus motiverend leidinggeven

- Cursus coachen stagiairs

- Cursus conflicthantering

- Cursus omgang met publiek

- Cursus excursietechnieken

- Cursus beheerevaluatie

- Cursus efficiency