De Freelance Boswachter
- Home - Natuurcolumn - Visie en missie - Natuurconsultant - Opdrachtgevers - De kleine natuur - Natuurradio - Contact

Excursie met de boswachter


De natuur lijkt haast aan de vier seizoenen nog niet genoeg te hebben om haar diversiteit en uitbundigheid te laten zien. In welk seizoen je de natuur ook bezoekt steeds is er weer een nieuwe sfeer te proeven, ander planten te bewonderen of vogels te beluisteren. Graag neem ik u mee om te genieten van de natuur, samen de grote diversiteit te ontdekken en de rust van de natuur te proeven.


Waar de natuur voor volwassen de natuur een bron van rust en diversiteit is, is het voor kinderen één groot avontuur. Samen met kinderen de natuur ontdekken is een waar feest. Samen beestjes zoeken, het kikkerleven naleven of met de vogels naar Afrika vliegen. De natuur heeft oneindig veel te vertellen aan de kinderen.Vrijwilligers begeleiding


Het werk dat door vrijwilligers wordt verzet binnen de natuurbeschermingsorganisaties is van grote waarde. Het goed begeleiden van deze onmisbare groep mensen is wezenlijk. Als je mensen waardeert voor hun inzet en echte betrokkenheid toont, ontstaat er synergie en energie.


Aan dit proces kan ik voor uw organisatie een waardevolle bijdragen leveren door mijn bezieling en enthousiasme.


Ad interim beheerder/ boswachter


Als boswachter en beheerder heb ik vijftien jaar werkervaring opgedaan bij verschillende natuurbeschermingsorganisatie. Zowel in de rol als boswachter (voorlicht, PR en recreatie) als in de rol van beheerder (management) heb ik met veel plezier gewerkt. Organiseren en coördineren zijn mijn kernkwaliteiten. Ik ben communicatief en luisterbereid en kan zo een team voor langere of kortere tijd goed begeleiden.


Als freelancer kan ik als interim beheerder of boswachter uw organisatie, daar waar nodig, ondersteunen.


Top

Natuur in de straat


Het overgrote deel van de Nederlanders leeft, woont en werkt in steden en dorpen. Gezien de grote waarde van natuur in het dagelijks leven is het “vergroenen” van de steden en dorpen van groot belang. Het samenbrengen van de mens en natuur is minder moeilijk en kostbaar dan het lijkt. Het aanleggen van stukken speelnatuur, geveltuinen en het natuurlijker inrichten van openbaargroen biedt volop kansen voor een groenere en duurzame samenleving.


Van het maken van de plannen tot het begeleiden van de uitvoering, kan en wil ik u graag ondersteunen.
Natuurtoets


De natuurtoets is een instrument dat bij ruimtelijke ingrepen hoort. Bij projecten als het slopen van gebouwen, bouwklaar maken van terreinen, kappen van bomen en andere ruimtelijke ingrepen is het maken van een natuurtoets wettelijk verplicht. Met deze toets worden de aanwezige planten en diersoorten in beeld gebracht.

Als het blijkt te gaan om beschermde soorten, kunnen mitigerende maatregelen worden genomen om de soorten te beschermen en stagnatie in het werk te beperken.


Zowel voor het maken van de natuurtoets, quickscan, suggesties voor mitigerende maatregelen of het regelen van de ontheffing kan ik u van dienst zijn.Projectbegeleiding natuurbouw


Als het gaat om begeleiden van natuurprojecten, komen er net even wat andere aspecten om de hoek kijken dan bij een gewoon bouwproject. Veel technische zaken komen overeen, maar de werkwijze niet. Bij natuurbouw gaat het vaak om creëren van gradiënten, het voorkomen van bodemverdichting tijdens het werk en zo meer.


Bij natuurbouw kan ik de uitvoering voor u begeleiden. Ook in de planfase van uw project of het zelf ontwerpen van nieuwe natuur biedt ik graag de helpende hand.Ecologische begeleiding woningrenovaties


Partijen die betrokken zijn bij woningrenovaties hebben automatisch te maken met mussen, vleermuizen en ander medebewoners van de locatie. De Flora en Faunawet stelt een aantal regels voor het behoud van deze soorten, deze wettelijke regels moeten worden nageleefd.


Toch is het allemaal minder ingewikkeld en hinderlijk dan het lijkt. Met een tijdige inventarisatie en een paar voorzorgs- en mitigerende maatregelen kan een project probleemloos verlopen. Door in de planvormingfase al rekening te houden met de aanwezige diersoorten kan ergernis door oponthoud worden voorkomen en kunnen de vogels hun thuis behouden.


Woningbouwcoörporaties en aannemers kan ik adviseren en begeleiden bij de ecologische aspecten van sloop, renovatie en bouwprojecten.Top Top Top Top Top

Natuurconsultant


Als professionele natuurconsultant help ik graag met uw ecologische

vraagstukken.


Tijdens mijn loopbaan als boswachter en beheerder heb ik bij verschillende

natuurbeschermingsorganisaties gewerkt.


Hier heb ik een brede kennis en ervaring opgedaan met natuur en

natuurbeheer; flora en fauna; recreatie en onderhoud; organiseren van

natuurevenementen en natuurvoorlichting. Hiernaast heb ik veel ervaring met

het opzetten en begeleiden van vrijwilligerswerk.


Mijn ervaring als projectleider heb ik opgedaan tijdens de uitvoering van

het herstelproject Strubben Kniphorstbosch, een archeologisch rijksmonument

in Drenthe.


Door mijn activiteiten om de huiszwaluw te redden in mijn woonplaats

Biddinghuizen, heb ik veel expertise opgebouwd op het gebied van

stadsvogelbescherming. Dit project is een landelijk succes geworden.


* Ecologische begeleiding    woningrenovaties

* Projectbegeleiding    natuurbouw

* Natuurtoets

* Natuur in de straat

r

* Ad interim beheerder/    boswachter

* Vrijwilligers begeleiding

* Excursie met de boswachter

Top